Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Krajowa wizyta studyjna w KGHM "Polska Miedź" - Złotoryja maj 2019r.

Szklarska Poręba - marzec 2019r. Zadanie 1 "Geoturystyka, geoopunkty, ścieżki dydaktyczne. W programie: Zamek Chojnik, badania geofizyczne, geoturystyczne obiekty w Karpaczu, ścieżki górskie w Karkonoszach, wizyta w projektowanym Geoparku Wygasłych Wulkanów. Tak studenci działali w terenie -----> filmik 1 -----> filmik 2

Łuków - kwiecień 2018r. Zadanie 1 "Geoturystyka, geoopunkty, ścieżki dydaktyczne"

Zadanie zrealizowane w 2017r.


W trakcie realizacji zadania "Geoturystyka, geoopunkty, ścieżki dydaktyczne" w 2017r. uczestnicy projektu zrealizują godziny projektowe w ramach opracowania projektu i jego wizualizacji oraz podczas wizyt studyjnych. W czasie wizyt studyjnych uczestnikom projektu będzie towarzyszył specjalista  z instytucji przyjmującej  posiadający odpowiednie doświadczenie. Poszczególne geopunkty, ścieżki turystyczne, obiekty geoturystyczne będą badane i opisane przez studentów w formie projektów, które będą mogły posłużyć np. do późniejszego wykonania tablic informacyjnych, przewodników lub komputerowych wizualizacji. Zadanie zostanie zrealizowane w następujący sposób.

1.Najważniejszą częścią będą prace terenowe, dokumentacja punktów geologicznych, pobranie próbek do badań (mineralogicznych i geochemicznych –  badania ze środków wydziałowych) Lokalizacje np. na terenie Gminy Łuków - płytkie zaleganie skal jury, badania geofizyczne i paleontologiczne w obszarze tzw. Kry Łukowskiej itp.

W wielu muzeach i obiektach turystycznych brak jest prawidłowych opisów charakterystyki minerałów, rud itp., możliwości aparaturowe wydziału pozwalają wykonać takie badania. W ramach dodatkowych działań istnieje potrzeba wykonania prac badawczych, dokumentacyjnych np. w rejonie Srebrnej Góry, Hałdy Popłuczkowej oraz różnych obiektów które zostaną wybrane do realizacji zadania.

Prace te jednocześnie pozwolą studentom nabyć praktycznych umiejętności w zakresie tego typu działań, które dodatkowo zostaną wykorzystane, co znacząco zwiększa wartość tego zadania.

Harmonogram realizacji opracowania i wizualizacji wyników badań terenowych:

26 maja 2017 – Transfer danych z aparatury specjalistycznej, omówienie procedury przetwarzania danych
29 maja 2017 - Omówienie procedur inwersji danych w geofizyce - przykłady i zastosowania przetwarzania danych
5 czerwca 2017 - Kurs inwersji w geofizyce: podejście liniowe, nieliniowe, wykorzystanie norm L1 i L2. Omówienia zagadnienia pomiarów sejsmicznych i elektrooporowych. Opracowanie danych otrzymanych podczas wykonywania zadania w Łukowie.
7 czerwca 2017 - Ocena statystyczna modeli, poprawienie rozwiązania, RMS. Graficzna prezentacja wyników.
12 czerwca 2017 - Interpretacja danych, opracowanie przekrojów geologicznych, korelacja modeli.

14 czerwca 2017 - Przygotowanie ostatecznego opracowania pomiarów wraz z zaleceniami dot. geopunktów.

 

Łuków, prace badawcze - kra łukowskaŁuków, prace badawcze - kra łukowska

 

 

Fotografie z wyjazdu do Łukowa - marzec 2017

 

 


Zadanie 3 - Wizyta studyjna w Geofizyce Toruń lub innej firmie geofizycznej. Wizyta odbyła się w dniach 22-27 05. 2017r.

Wizyta obejmowała zajęcia wyjazdowe w ośrodkach przetwarzania danych geofizycznych np. w Geofizyce Toruń lub miejscach, gdzie aktualnie realizowane są terenowe badania Geofizyki Toruń S.A. Geofizyka Toruń dysponuje jednymi z najlepszych w Polsce centrum obliczeniowym wyposażonym w komputery o dużej mocy. Stosowane oprogramowanie pozwala na przetwarzanie i wizualizację danych geofizycznych 3D. W ramach wizyty studyjnej ze strony opiekuna, specjalisty np. z zakresu analizy sygnałów sejsmicznych zostanie zrealizowane zajęcia o przykładowej tematyce:

 1. Tłumienie zakłóceń sejsmicznych związanych z akwizycją lądową.

 2. Poprawki statyczne w przetwarzaniu danych lądowych.

 3. Sygnał sejsmiczny.

 4. Zaawansowane procedury przetwarzania danych sejsmicznych - ECPGT. 

  Dodatkowo w programie wizyty studyjnej jest planowany pobyt (2 dni) w terenie w miejscu prowadzenia badań przez Grupę Sejsmiczną.

  Studenci zostaną zapoznani z praktycznymi metodami wzbudzania sejsmicznego, metodyką prowadzenia głębokich badań sejsmicznych pod kątem rozpoznania geologicznego oraz okonturowania potencjalnych struktur (złóż) w których mogą występować węglowodory płynne lub gazowe. Planowana  jest realizacja wizyty w małych grupach (np.  10 os.). Realizacji  wizyt sprzyja fakt zatrudniania  w instytucjach przyjmujących absolwentów kierunku geofizyka na WNoZ UŚ.

  Foto z wyjazdu do Geofizyki Toruń S.A.

   

  Sprzęt do geofizycznych badań terenowychSprzęt do geofizycznych badań terenowych

  Sprzęt do badań geofizycznych - prezentacja w Geofizyce Toruń S.A.Sprzęt do badań geofizycznych - prezentacja w Geofizyce Toruń S.A.

Fot. Kopalnia wapienia Bielawy

 


 Zadanie 2 - Surowce mineralne i zasoby przyrody ożywionej dla gospodarki (wizyty studyjne)

Część 1. Wizyta studyjna w KGHM Polska Miedź S.A. 6 do 10 sierpnia 2017r.

Film z wizyty studyjnej w KGHM 2017

Ramowy program wizyty:

 1. Niedziela 6.08 – dojazd do Lubina – stanowisko archeologiczne Tarchalice (ośrodek metalurgii żelaza z okresu starożytności)

 2. Poniedziałek 7.08 – Kop. Lubin (wizyta w wyrobiskach podziemnych) – budowa geologiczna i eksploatacja złoża rud Cu-Ag

 3. Wtorek 8.08 – Zakład Wzbogacania Rud w Polkowicach oraz staw osadowy Żelazny Most – przeróbka rud i składowanie odpadów

 4. Środa 9.08 – Huta Miedzi Głogów – metalurgia miedzi i metali szlachetnych

 5. Czwartek 10.08 – odsłonięcia geologiczne rejonu Złotoryi lub Ślęży – powrót do Sosnowca.


   

 Część 2. Wizyta studyjna badania geologiczne i geofizyczne na Półwyspie helskim 1.10-5.10.2017r. (grupa 15 osób , 3 opiekunów).   Prace terenowe od godz. 9,30 do 18,30 w dniach od  1 do 5 października 2017r. Realizacja badań w rejonie Mierzei Helskiej (profile badawcze w Chałupach, Kuźnicy, Jastarni, Juracie i Helu. 

Badania geofizyczne na Mierzei Helskiej między Chałupami a Helem. 1 - 5 10. 2017r.