Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

STUDENCKIE WARSZTATY NAUKOWE „ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA – OSUWISKA, HYDROGEOLOGIA, ZANIECZYSZCZENIA”odbyły się od 25 do 27. 04. 2019r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku/Chęciny. Foto z Warsztatów:

Foto z warsztatów - Ustroń 2018r.

I Studenckie Warsztaty

„ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA – OSUWISKA, HYDROGEOLOGIA, ZANIECZYSZCZENIA”

GeoHazardSilesia Student Workshop 2018

13-15 czerwca 2018, Wisła

 Uczestnikami warsztatów mogą być wszyscy studenci WNoZ (za wyjątkiem studentów I-go roku licencjatu). Maksymalna liczba uczestników: 60 studentów

Komitet organizacyjny warsztatów:

Przewodniczący:  dr Maciej Mendecki

Koordynator projektu dr hab. prof. UŚ Jerzy Cabała

Mgr Radosława Tomaszewska

Szefowie kół Naukowych działających na WNoZ

  1. Studenckie Koło Naukowe Geofizyków PREM
  2. Studenckie Koło Naukowe Geologów
  3. Studenckie Koło Naukowe GIS
  4. Studenckie Koło Naukowe Paleontologów PARADOXIDES
  5. Studenckie Koło Naukowe Hydrogeologów AQUA
  6. Studenckie Koło Naukowe Geografów
  7. Studenckie Koło Naukowe Mineralogów „Heliodor”

Wykładowcami w czasie warsztatów oraz opiekunami w zajęciach terenowych realizowanych w dnia 13, 14 i 15 czerwca 2018r. będą specjaliści z zakresu geologii, górnictwa, geofizyki, hydrologii, analizy elementów środowiska metodami komputerowymi, bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz przemysłu.

Program ramowy:

13 czerwca 2018

Czas

Warsztat 1

Warsztat 2

Warsztat 3

Warsztat 4

 

9-10

wyjazd autokarami spod WNoZ i przejazd do Mikołowa

 

10-11

Wycieczka (szkody górnicze lub osuwisko)

 

 

11-12

 

12-13

przejazd do Ustronia

 

13-14

 

Obiad

 

14-15

 

Wykład Landlab

wykład górnictwo geofizyka WUG

wyklad Sejsmometria

Metody komputerowe KISS

 

15-16

 

Przerwa kawowa

 

16-17

wykład Landslide model

Zagrożenia w górnictwie WUG

wykład Sejsmometria górnicza

Metody komputerowe

 

17-18

 

 

 

 

 

 

18-19

Grill, czas wolny, zabawy integracyjne

 

 

 

 

14 czerwca 2018

Czas

Warsztat 1

Warsztat 2

Warsztat 3

Warsztat 4

 

8-9

Śniadanie

 

9-10

Studencka sesja referatowa (PICO session? – two minutes of madness)

 

10-11

 

Przerwa kawowa

 

11-12

wykład Zagrożenia naturalne

 

12-13

 

Obiad

 

13-14

 

PIG-PIB – osuwisko w Ustroniu/Wiśle

WUG

Zagrożenia w górnictwie

wykład Sejsmometria c.d.

Metody komputerowe KISS

 

14-15

 

 

15-16

 

Przerwa kawowa

 

16-17

PIG-PIB – osuwisko w Ustroniu/Wiśle

WUG

Zagrożenia w górnictwie

wykład Sejsmometria c.d.

Metody komputerowe KISS

 

17-18

 

18-19

Kolacja

 

 

 

15 czerwca

Czas

Warsztat 1

Warsztat 2

Warsztat 3

Warsztat 4

8-9

Śniadanie

9-10

Wyjazd z hotelu i przejazd do instytucji związanych z zarządzaniem elementami środowiska

10-11

 

Zagrożenia hydrogeologiczne - Zapora Goczałkowice

Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Mikołów – zagrożenia górnicze, wybuch pyłu węglowego

 

11-12

 

12-13

 

13-14

Powrót na  WNoZ

14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

15-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja międzyuczelnianych studenckich warsztatów naukowych (2018 i 2019) pt.: "Zagrożenia środowiska osuwiska, hydrogeologia, zanieczyszczenia"

 

Warsztaty mogą mieć formę 3 dniowej studenckiej konferencji naukowej z elementami praktycznymi zorganizowanej we współpracy  z zaproszonymi specjalistami z przemysłu np.: PIG, WUG, Katowicki Holding Węglowy, firmy z otoczenia górnictwa oraz przemysłu. Zadanie może być realizowane w grupach (część warsztatowa).  

Zadanie to ma na celu zwiększenie aktywności studentów w zakresie prezentacji własnych badań i osiągnięć na forum ogólnopolskim. Studenckie warsztaty naukowe zostaną zorganizowane w wybranym przez organizatorów ośrodku (Beskidy, GZW lub inny rejon) dla studentów różnych kierunków studiów technicznych i uniwersyteckich związanych z naukami o Ziemi w PL. Trzy główne cele.

1. Zwiększenie doświadczeń studentów w zakresie organizacji konferencji, warsztatów itp.

2. Nawiązanie dodatkowych kontaktów ze specjalistami ze strony pracodawców, którzy zostaną zaproszeni do wygłoszenia wykładów lub prezentacji kierunków działalności firm i oczekiwań względem absolwentów.

3. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i prezentacji własnych badań prowadzonych dla prac licencjackich lub magisterskich. Warsztaty będą także służyły promocji projektu na wydziale oraz informacji o poszczególnych zadaniach realizowanych w projekcie. W czasie warsztatów planowane są zajęcia w terenie, realizowane w zakładach przemysłowych w regionie.