Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Organizacja międzyuczelnianych studenckich warsztatów naukowych (2018 i 2019) pt.: "Zagrożenia środowiska osuwiska, hydrogeologia, zanieczyszczenia"

 

Warsztaty mogą mieć formę 3 dniowej studenckiej konferencji naukowej z elementami praktycznymi zorganizowanej we współpracy  z zaproszonymi specjalistami z przemysłu np.: PIG, Tauron, RZGW, KGHM Polska Miedź, Katowicki Holding Węglowy. Zadanie może być realizowane w grupach (część warsztatowa).  

Zadanie to ma na celu zwiększenie aktywności studentów w zakresie prezentacji własnych badań i osiągnięć na forum ogólnopolskim. Studenckie warsztaty naukowe zostaną zorganizowane w wybranym przez organizatorów ośrodku (Beskidy, GZW lub inny rejon) dla studentów różnych kierunków studiów technicznych i uniwersyteckich związanych z naukami o Ziemi w PL. Trzy główne cele.

1. Zwiększenie doświadczeń studentów w zakresie organizacji konferencji, warsztatów itp.

2. Nawiązanie dodatkowych kontaktów ze specjalistami ze strony pracodawców, którzy zostaną zaproszeni do wygłoszenia wykładów lub prezentacji kierunków działalności firm i oczekiwań względem absolwentów.

3. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i prezentacji własnych badań prowadzonych dla prac licencjackich lub magisterskich. Warsztaty będą także służyły promocji projektu na wydziale oraz informacji o poszczególnych zadaniach realizowanych w projekcie. W czasie warsztatów planowane są zajęcia w terenie, realizowane w zakładach przemysłowych w regionie.