Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Projekty wspólne z przemysłem podnoszące kompetencje zawodowe, interpersonalne, z zakresu przedsiębiorczości, pracy w grupie, rozwiązywania problemów.

Zadanie 1  - "Prace terenowe i kameralne - Raport Oddziaływania na Środowisko zakładu górniczego"

 W trakcie projektu "Prace terenowe i kameralne - Raport Oddziaływania na Środowisko zakładu górniczego" studenci zrealizują prace na rzecz projektu oraz dodatkowo godziny podczas wizyt studyjnych. Podczas wizyt studyjnych oraz w trakcie realizacji prac projektowych przewidywany merytoryczno organizacyjny udział specjalisty lub specjalistów ze strony przemysłu (instytucji), którzy posiadają doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy wizyta.

Raporty Oddziaływania na Środowisko (ROŚ) od kilku lat stanowią ważny element prac wykonywanych przez firmy geologiczne i geoinżynierskie. Wykonanie ROŚ ma odpowiednie umocowania w polskim prawodawstwie i jest wymagane przed rozpoczęciem  realizacji wielu inwestycji. Brak jest w dotychczasowym programie kształcenia zajęć praktycznych, na których studenci mogliby w terenie na miejscu planowanej inwestycji zapoznać się z problemami, które należy uwzględniać w raporcie. Planowane zajęcia wypełniają tę lukę i pozwolą studentom w czasie krótkich (5 dni) wyjazdów (wizyt studyjnych) w teren. zapoznać się praktycznie z problematyka prowadzenia rekonesansu geologicznego i obserwacji pod kątem wykonania ROŚ. Trwałym elementem podsumowującym prace terenowe będzie sprawozdanie z rekonesansu wykonanie pod kątem wymogów ROŚ.


 

 

Zadanie 2 - "Projekt badań geofizycznych in situ w kopalniach rud metali"

jego uczestnicy zrealizowali wyjazdowe zajęcia które odbyły się w rejonie Poraja na terenach występowania rud Żelaza (złoża rejonu Kłobuck - Częstochowa - Żarki.

Projekt obejmował organizację i przeprowadzenie terenowych badań geofizycznych w zakresie:

  1. Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć na temat ogólnej sytuacji i geologii obszaru wykonanie badań.
  2. Teoretycznych podstaw wykonywania badań geofizycznych.
  3. Praktycznej obsługa nowoczesnego  sprzętu geofizycznego.
  4. Prezentacji możliwości pomiarowych nowoczesnej aparatury geofizycznej.
  5. Praktyczne wykorzystanie sprzętu w pomiarach terenowych, uczestnicy projektu badań postawią cel badań, zaprojektują metodykę, wykonają pomiary, przetwarzanie i interpretację wyników pod opieką Wykonawcy.
  6. Wykorzystana aparatury wieloelektrodowej LUND Imaging System z miernikiem SAS-4000 oraz selektorem ES464 szwedzkiej firmy ABEM. System umożliwia szybkie i wysokorozdzielcze rozpoznanie geoelektryczne górotworu.
  7. Wykonanie przez studentów badań terenowych geoelektrycznych przy użyciu sprzętu geofizycznego (aparatura geoelektryczna ARES i Georadar MALA).
  8. Zapoznanie uczestników projektu z oprogramowaniem (RES2DIN, VOXLER, SURFER)
  9. Wykonanie badań sprzętem geofizycznym: geotermometr GT2, konduktometr EM31 MK2, miernik geoelektryczny SAS 300, Teraloc MK6.

Fot. z badań terenowych