Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Zadania wymienione poniżej, opisane w zakładkach wyjazdy krajowe są organizowane w różnych formach (projekty wspólne  przemysłem, wizyty studyjne, warsztaty), jednakże wszystkie mają przewidziane w kosztorysach finansowanie wyjazdów studentów do różnych miejsc w Polsce w zależności od programu danego zadania.

 

  1. "Prace terenowe i kameralne - Raport Oddziaływania na Środowisko zakładu górniczego"
  2. "Projekt badań geofizycznych in situ w kopalniach rud metali"
  3.  "Geoturystyka, geoopunkty, ścieżki dydaktyczne"
  4.  Surowce mineralne i zasoby przyrody ożywionej dla gospodarki (wizyty studyjne)
  5.  Wizyta studyjna w Geofizyce Toruń lub innej firmie geofizycznej.
  6.  Organizacja międzyuczelnianych studenckich warsztatów naukowych (2018 i 2019) pt.: "Zagrożenia środowiska osuwiska, hydrogeologia, zanieczyszczenia"