Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Grupy docelowe - kto może przystąpić do projektu

studenci ostatnich semestrów studiów licencjackich (4 semestry) i magisterskich (2 semestry) kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ: geologia, geografia geofizyka, inżynieria zagrożeń środowiska, geologia stosowana.

Możliwości podnoszenia kompetencji w ramach projektu będą kierowane jedynie do tych studentów którzy będą wykazywać zainteresowanie i odpowiednią motywację do pracy własnej i podnoszenia kompetencji poprzez uczestnictwo w projekcie.

Projekt powinien umożliwić wykształcenie możliwie najlepszych specjalistów z zakresu nauk przyrodniczych, którzy będą mogli podjąć się samodzielnego lub zespołowego wykonania różnych zadań, które są obecnie zlecane na polskim lub europejskim rynku pracy. Zadania przewidziane w projekcie mają na celu zwiększenie zakresu możliwości wykonania różnych prac przez absolwentów. Po skończeniu studiów powinny one stanowić istotny element pomagający w zdobyciu pracy oraz jej późniejszemu utrzymaniu.

 

  • studenci 3,4,5,6 semestru studiów licencjackich
  • studenci 3 i 4 semestru studiów magisterskich uzupełniających

 

Przykładowe zadania:

1. Szkolenie- "Analiza i wizualizacja graficzna w naukach o Ziemi" (3 edycje, 30 stud. 40 h).

2 - Certyfikowane szkolenie z geodezji "Geodezja w zagrożeniach środowiskowych"(3 edycje x 5 dni x 2 grupy po max 15 os. Obejmuje koszt szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia.

3. Warsztaty "Audyt krajobrazowy" ( 3 edycje x 40 h ) wynagrodzenie specjalisty zewnętrznego.

4. Specjalistyczny język angielski w geologii, geografii, geofizyce. Konwersatorium w formie warsztatów (3 edycje, 3 grupy po max 15 os.) wynagrodzenie specjalisty zewnętrznego.

5. Organizacja międzyuczelnianych studenckich warsztatów naukowych: "Zagrożenia środowiska- osuwiska, hydrogeologia, zanieczyszczenia" Współpraca z przemysłem np.: PIG, Tauron, RZGW, KGHM Polska Miedź, Katowicki Holding Węglowy.  12 grup x max 5 osób.

6. Geoturystyka, geoopunkty, ścieżki dydaktyczne - Opieka merytoryczna, prowadzenie zajęć przez pracowników UŚ  (3 edycje x 40h). 3 edycje x 5 dni x max 20 stud. wyżywienie, zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie.

7. Raport Oddziaływania na Środowisko zakładu górniczego. Prace terenowe i kameralne - Opieka merytoryczna przedstawiciel pracodawcy.

8.  Projekt badań geofizycznych in situ w kopalniach rud metali (3 edycje x max 10 studentów).

9. Surowce mineralne i zasoby przyrody dla gospodarki (KWK, GIG, IETU, Tauron, Zakłady górnicze sur. skalnych, Lasy Państwowe, Parki Narodowe, Wojewódzkie środki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) 3 edycje x max 30 UP x 5 dni (wyżywienie, zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie -  6 grup po max 5 osób.