Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Uwaga !

W dniach od 10 do 15 grudnia 2018r. jest realizowane wyjazdowe zadanie dla 30 studentów pt. "Specjalistyczny kurs języka angielskiego".  Zajęcia będą odbywać się w trzech grupach max. 10 os. w salach ośrodka "Tatrzański Relax" w Poroninie. Zajęcia rozpoczynają się w dniu 10 12. (poniedziałek) po obiedzie.

 

Uwaga !

Kolejne zajęcia z kursu "Negocjacje"  dla 12 osobowej grupy studentów będą realizowane w dniach 7 i 8 grudnia w sali Rady Wydziału na Ip. Blok zajęciowy w piątek rozpoczyna się o godz. 16.30, a w sobotę od godz. 8.00.

 

Uwaga !

Trwają zapisy uczestników do zadania pt. "Analiza i wizualizacja graficzna w naukach o Ziemi" . Wyłoniona została specjalistyczna firma, która w okresie od grudnia do marca zrealizuje zajęcia w ramach kursu.  Zapraszamy: można będzie nauczyć się prostych zasad programowania oraz przetwarzania danych z zakresu nauk o Ziemi.

 

Uwaga !

Pierwsze po wakacjach zajęcia w ramach kursu "Audyt krajobrazowy" zostały wyznaczone na 15 września 2018r  godz. 12.00-16.00, sala 423 prowadzący  warsztaty mgr Małgorzata Opęchowska – Ministerstwo Rolnictwa. Uwaga !  Terminy zajęć kursu zamieszczone są w zakładce Kursy i szkolenia.

 

Uwaga ! W dniach od 10 do 14 września rozpoczyna się realizacja krajowej wizyty studyjnej na terenie projektowanej elektrowni jądrowej w Żarnowcu w ramach zadania „Raport Oddziaływania na Środowisko zakładu górniczego”. Zakwaterowanie i wyżywienie całej 20 osobowej grupy w obiekcie Morska Kraina Domy Wypoczynkowe Białogóra. Wyjazd autokarem z parkingu przy WNoZ w Sosnowcu 10. 09. 2018r. godz. 8.00.

Uwaga ! W dniach od 10 do 14 września rozpoczyna się realizacja krajowej wizyty studyjnej na Kujawach w Geofizyce Toruń S.A.  Zakwaterowanie i wyżywienie całej 20 osobowej grupy w obiekcie Sowi Dwór w Przyjezierzu. Wyjazd autokarem z parkingu przy WNoZ w Sosnowcu 10. 09. 2018r. godz. 8.00.

 

Uwaga !  W dniach od 26 do 20 września 2018 planowana jest realizacja krajowej wizyty studyjnej dla 20 studentów w rejonie Milówki w ramach zadania "Surowce mineralne i zasoby przyrody ożywionej dla gospodarki”. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w celu wyboru oferenta. 

 

Uwaga !  W dniach od 24 do 28 września 2018 planowana jest realizacja krajowej wizyty studyjnej dla 10 studentów na terenie geoparku/muzeum w rejonie Krasiejowa lub Bałtowa. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w celu wyboru oferenta. 

 


 Uwaga ! z początkiem października rozpoczynają się zajęcia w ramach kursu "Negocjacje" , są jeszcze wolne miejsca prosimy o zgłaszanie się do pokoju 1320 lub drogą e-mailową.

 

Uwaga ! Informacje o harmonogramie zajęć  w 2018r. z kursu "Audyt krajobrazowy znajduje się w zakładce Kursy i szkolenia

 Uwaga zajęcia w ramach  Szkolenia certyfikowanego z geodezji „Geodezja w zagrożeniach środowiskowych” rozpoczynają się w dniu 9 lipca od godz 14.00 w miejscowości Sierockie koło Zakopanego.  DW Anna-Maria


 

Uwaga studenci WNoZ wszystkie kierunki II i III-ci rok licencjatu oraz I i II-gi rok MU

Nabór uczestników do zadań z projektu realizowanych w 2018r. rozpoczęty.

Listy motywacyjne oraz formularze niezbędne (są w zakładce Pliki do pobrania) do zakwalifikowania do projektu proszę składać do dnia 30 marca 2018r. w p. 1320 u Pani. Radosławy Tomaszewskiej


 

Wykaz zadań realizowanych w II-gim, III-cim i IV-tym kwartale 2018r.:

1. STUDENCKIE WARSZTATY NAUKOWE „ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA – OSUWISKA, HYDROGEOLOGIA, ZANIECZYSZCZENIA” Wisła 13-15. 06. 2018 r. (max. 60 UP - studentów  WNoZ) - nabór zakończony

2. Kurs "BHP w górnictwie" ( realizacja kwiecień - maj 2018) (max. 30 UP) - nabór zakończony

3. Kurs "Audyt krajobrazowy" ( realizacja maj - czerwiec 2018) (max. 30 UP) - nabór trwa

4. Certyfikowane szkolenie "Negocjacje",  realizacja planowana maj - październik 2018r. - nabór trwa.

 

Prowadzony jest nabór studentów do realizacji zadań:

 

Zagraniczne wizyty studyjne - nabory zakończone

1. Zagraniczna wizyta studyjna „Górnictwo i przeróbka  surowców mineralnych, ochrona środowiska na terenach górniczych”. Słowacja- Węgry, termin 1 - 6 maja 2018r. (max. 30 UP)

2. Zagraniczna wizyta studyjna "Sieć sejsmiczna Włoch" . Austria - Włochy, termin 28.05 - 03.06. 2018r. (max. 30 UP).

3. Zagraniczna wizyta studyjna Planowanie przestrzenne i rozwiązania krajobrazowe w Niemczech i Czechach" Niemcy i Czechy, termin 25 - 30 czerwca 2018r. (max. 30UP).

 

 

Zobacz film zrealizowany przez TV KGHM o wizycie studyjnej w KGHM studentów WNoZ UŚ 

 Uwaga !

Zadania których realizacja odbywa się w I kwartale 2018 r.

 

1. Kurs "BHP w górnictwie"  - dodatkowe informacje w zakładce Kursy i szkolenia (realizacja: IV kwartał 2017r. i I kwartał 2018r. ---> foto w zakładce Kursy i szkolenia

zajęcia z kursu "BHP w górnictwie" odbędę się w następujących terminach:
Zajęcia z BHP w górnictwie odbędę się w następujących terminach:
Środa 6.12.2017
Wtorek 12.12.2017
Poniedziałek 18.12.2017
Środa 20.12.2017
Środa 10.01.2018
Środa 24.01.2018
Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 17.00 w sali 128

W ramach kursu odbędą się również zajęcia terenowe w:
1.
Kopalni Doświadczalnej „Barbara", ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów
2. 
Wyjazd do stacji geofizycznej i wyrobisk podziemnych ZG Sobieski, ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
Harmonogram wyjazdów:
25.01.2018 - wyjazd do Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie
30.01.2018 - wizyta na stacji geofizycznej wraz ze zjazdem do wyrobisk podziemnych ZG Sobieski w Jaworznie
06.02.2018 -
wizyta na stacji geofizycznej wraz ze zjazdem do wyrobisk podziemnych ZG Sobieski w Jaworznie
20.02.2018 -
wizyta na stacji geofizycznej wraz ze zjazdem do wyrobisk podziemnych ZG Sobieski w Jaworznie


 

Formy wsparcia zrealizowane w IV kwartale 2017r.

1. Specjalistyczny kurs języka angielskiego 30h - kurs rozpoczął się 11.10. 2017r. zakończony w grudniu 2017r.

2. Zadanie - "Projekt badań geofizycznych in situ w kopalniach rud metali" zrealizowany we wrześniu.

3. Analiza i wizualizacja graficzna w Naukach o Ziemi - kontynuacja, zakończony - październik 2017r.

4. Druga część zadania pt. krajowa wizyta studyjna „Surowce mineralne i zasoby przyrody ożywionej dla gospodarki” - Badania w strefie brzegowej Bałtyku -Hel, termin realizacji 1-5 10.2017r. Wyjazd zrealizowany.

 


 Formy wparcia realizowane w sierpniu 2017r.:

 1. Wizyta studyjna w KGHM w ramach zadania - „Surowce mineralne i zasoby przyrody ożywionej dla gospodarki”  - Lubin 6-10 08.2017r.

 


  Formy wparcia realizowane w lipcu 2017r.:

1. Certyfikowane szkolenie z geodezji, (Korbielów 3-8 07.2017r.)

 


  Formy wparcia realizowane w  czerwcu 2017r.:

1. Krajowa wizyta studyjna w Geofizyce Toruń S.A. - ciąg dalszy zajęć w ramach zadania.

 2. Kurs Analiza i wizualizacja graficzna w naukach o Ziemi - start 21 czerwca godz. 16.00 sala 128. kontynuacja zajęć wrzesień 2017r.

 3. Szkolenie "Audyt krajobrazowy" - ciąg dalszy

 


Formy wparcia realizowane w  maju i 2017r.:

1. Zagraniczny wyjazd studyjny - "Górnictwo surowców mineralnych, przekształcenia środowiska, odpady" -  Słowacja i Węgry. Wyjazd odbył się w terminie 15 - 20  maja 2017r.

2. Krajowa wizyta studyjna w Geofizyce Toruń S.A. - wyjazd w dniu 22 maja 2017r.  - zakończone

3.  Szkolenie "Audyt krajobrazowy" - start 29 maja 2017r.  - zakończone w czerwcu


  

Kursy kończą się uzyskaniem certyfikatu lub dyplomu/zaświadczenia potwierdzającego rodzaj nabytych umiejętności

Kurs "Specjalistyczny język angielski" - realizacja zawieszona

Szkolenie "Analiza i wizualizacja graficzna w Naukach o Ziemi"

Szkolenie "Audyt krajobrazowy"

"Geoturystyka, geoopunkty, ścieżki dydaktyczne"

Wizyta studyjna "Górnictwo surowców mineralnych, przekształcenia środowiska, odpady" - Słowacja i Węgry

 

 Zgłoszenia są przyjmowane  w p. 1320 (XIIIp.)


 

Projekt został pozyskany na drodze konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016  w Programie Rozwoju Kompetencji  w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących  w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Kwota otrzymanego dofinansowania to: 1730342 zł  (1,73 mln zł).

 

Projekt będzie realizowany na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w okresie od 1.01. 2017 do 30.09.2019r.

Główne założenia projektu to:

1. Celem głównym proj. jest nabycie nowych kompetencji przez studentów WNoZ, I i II st. kier. geologia stosowana, inżynieria zagrożeń środowiska, geografia, geologia i geofizyka.

2. 3 lata finansowania od 2017 do 2019.

3. Nabór studentów do poszczególnych zadań będzie się odbywał w oparciu o zatwierdzony regulamin Projektu.

4. Tryb i sposób finansowania poszczególnych zadań musi być zgodny z przepisami NCBR oraz przepisami i zasadami stosowanymi na Uniwersytecie.

5. Uzyskanie kompetencji nastąpi poprzez : szkolenia w tym szkolenia certyfikowane, kursy, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów w formie wizyt studyjnych u pracodawców, wyjazdów zagranicznych.