Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Zapraszamy do współpracy Podmioty zewnętrzne.

Firmy geologiczne, geofizyczne, geodezyjne, szkoły językowe oraz specjalistów z zakresu Nauk o Ziemi


 1 października 2019r. Zapytanie ofertowe dotyczące opieki nad zespołem max. 20 studentów w etapie wykonania Raportu Oddziaływania na Środowisko - opieka merytoryczna na etapie opracowania końcowego.

Ofertę należy złożyć do dnia 15 października 2019r. w pokoju 1320 w Instytucie Nauk o Ziemi UŚ.

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik 1  oferta Załącznik 2


 

 

1 października 2019r. Zapytanie ofertowe dotyczące opieki nad zespołem 15 studentów w etapie wykonania Projektu badań geofizycznych. Ofertę należy złożyć do dnia 15 października 2019r. w pokoju 1320 w Instytucie Nauk o Ziemi UŚ.

 Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik 1 oferta Załącznik 2


 

 

24 sierpnia 2019r. Zapytanie ofertowe dotyczące opieki merytorycznej w czasie realizacji zadania „Raport Oddziaływania na Środowisko zakładu górniczego”. Ofertę należy złożyć do dnia 1 września 2019r. w pokoju 1320 na Wydziale nauk o Ziemi UŚ. ----> Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 oferta Załącznik 2

 

4 marca 2019 r. - zapytanie ofertowe dotyczące sprawowania opieki merytorycznej nad zespołem studentów realizujących geologiczne i geofizyczne prace terenowe w ramach zadania "Geoturystyka, geopunkty, ścieżki dydaktyczne". ----> Opis przedmiotu zamówienia - Zał. 1 oferta Załącznik 2

 

30 września 2018r. Zapytanie ofertowe dotyczące opieki merytorycznej nad zespołem 10 studentów w czasie realizacji wizyty krajowej w ramach zadania: "Geopunkty ścieżki turystyczne ..  ofertę należ złożyć do dnia 8 października 2018r. w pokoju 1320 na Wydziale nauk o Ziemi UŚ.

OPZ - Załącznik 1 oraz oferta Załącznik 2

 

24 sierpnia 2018r. Zapytanie ofertowe dotyczące opieki nad zespołem 20 studentów w etapie wykonania Raportu Oddziaływania na Środowisko. Ofertę należy złożyć do dnia 10 września 2018r. w pokoju 1320 na Wydziale nauk o Ziemi UŚ.

OPZ - Załącznik 1 oraz  oferta Załącznik 2

24 sierpnia 2018r.Zapytanie ofertowe dotyczące opieki nad zespołem 15 studentów w etapie wykonania Projektu badań geofizycznych. Ofertę należy złożyć do dnia 10 września 2018r. w pokoju 1320 na Wydziale nauk o Ziemi UŚ.

OPZ - Załącznik 1 oraz  oferta Załącznik 2


 

12 lipca 2018r. Zapytanie ofertowe dotyczące opieki merytorycznej w czasie realizacji zadania „Raport Oddziaływania na Środowisko zakładu górniczego”. Ofertę należy złożyć do dnia 20 lipca 2018r. w pokoju 1320 na Wydziale nauk o Ziemi UŚ.

OPZ - Załącznik 1 oraz Oferta - Załącznik 2

 

2 marca 2018 r. - zapytanie ofertowe (Wydział Nauk o Ziemi UŚ) na przeprowadzenie

Kursu specjalistycznego "BHP w górnictwie" - link do pobrania warunków wykonania usługi, plik pdf

Wzór oferty na wykonanie kursu specjalistycznego "BHP w górnictwie" plik pdf

 

2 marca 2018 r. zapytanie ofertowe (Wydział Nauk o Ziemi UŚ) na przeprowadzenie Kursu "Audyt krajobrazowy" - link do pobrania warunków wykonania usługi, plik pdf

 Wzór oferty na wykonanie kursu specjalistycznego "Audyt krajobrazowy" plik pdf

 

 1 luty 2018 r. - zapytanie ofertowe dotyczące sprawowania opieki merytorycznej nad zespołem studentów realizujących geologiczne i geofizyczne prace terenowe w ramach zadania "Geoturystyka, geopunkty, ścieżki dydaktyczne". ----> Opis przedmiotu zamówienia

Listopad 2017r. - zapytanie ofertowe (Wydział Nauk o Ziemi UŚ) na przeprowadzenie

Kursu specjalistycznego "BHP w górnictwie" - link do pobrania warunków wykonania usługi, plik pdf

Wzór oferty na wykonanie kursu specjalistycznego "BHP w górnictwie" plik pdf

 


 

 Strony archiwalne:

 W dniu 24 kwietnia http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-analiza-i-wizualizacja-graficzna-w-naukach-o-ziemi-0 - ogłoszenie dotyczy punktu 3.

 

 W dniu 19 kwietnia http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-zagraniczna-wizyta-studyjna-w-ramach-projektu-pt-geohazardsilesia-program-nabycia  - ogłoszenie dotyczy punktu 4. 

 

W dniu 24 marca https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1022590  - ogłoszenie dotyczy punktu 5.    

 

W dniu 2 marca 2017r. Warunki dla wykonawcy - "Audyt krajobrazowy". - dotyczy punktu 6.