Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Uwaga ! Zajęcia w ramach kursu "Specjalistyczny język angielski" zostały rozpoczęte w październiku 2017r.


Specjalistyczny język ang. w geologii, geografii, geofizyce.

 

Specjalistyczny kurs jęz. ang. ma na celu udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w świecie nauki, także w praktyce. Profesjonalny jęz. ang. w dziedzinie geologii, geofizyki, a także geografii umożliwia UP w międzynarodowych programach wymiany studentów, stażach, konferencjach oraz zdobycie pracy w zawodzie zarówno w Polsce jak i za granicą. Studenci maja za zadanie zdobycie wymaganej zręczności lingwistycznej, poszerzenia i utrwalenia słownictwa tematycznego w kwestiach zw. z wykonywaniem zawodu, a tym samym nabrania pewności siebie i rozwinięcia zdolności w swobodnym posługiwaniu się i używaniu tego jęz. jako narzędzia pracy. Kurs obejmuje  podstawowe zagadnienia obejmujące pracę w grupie oraz indywidualne ćwiczenia np.:

1. Nomenklatura i słownictwo ( w tym pierwsza pomoc (bezpieczeństwo pracy) – ze względu na prace wykonywane w laboratorium i terenie).

2. Sprzęt i urządzenia stosowane do badań laboratoryjnych, polowych i innych pomiarowych – instrukcje, obsługa, proces pomiarowy.

3. Słownictwo zw. ze współczesnymi, najnowszymi technikami laboratoryjnymi (petrograficzne, geofizyczne, geochemiczne, inżynierskie).

4. Metody pomiarowe.

5. Specjalistyczna terminologia używana w geologii i geofizyce oraz w geografii zarówno fizycznej jak i ekonomicznej.

6. Tematy specjalistyczne (np. pierwiastki, budowa atomu, wiązania chemiczne, kwasy, zasady, nazwy minerałów, skał, definicje i podstawowe zasady fizyki, omówienie procesów geologicznych, fizyka Ziemi, geologia i ekonomika złóż, hydrogeologia, radiologia, główne zagadnienia geografii ekonomicznej).