Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

W grudniu 2019 roku odbył się w Poroninie wyjazdowy kurs: Specjalistyczny język angielski w geologii, geofizyce i geografii.

Tematyka zajęć prowadzonych przez Native Speakera:

 

1. Conversations and language workshops in the field of natural science, earth sciences and situations related to the undertaken work;

2. Vocabulary applicable in rescue procedures (e.g. first aid), safe organization of work in the field and laboratories;

3. Naming of apparatus and measuring devices used for laboratory, field and other measurements - instructions, measurement process;

4. Vocabulary from basic laboratory techniques applicable in modern petrographic, geophysical, geochemical laboratories, etc.;

5. Specialist terminology used in earth sciences;

6. Specialist topics (e.g. elements, atomic structure, chemical bonds, names of minerals, rocks, geological processes, hydrogeology, geographical terminology);

7. Rules for the presentation and use of professional terminology when presenting the results of own research or presenting geophysical, geographic and geological issues;

8. Rules for writing a CV and cover letter in English, and rules to be followed during the interview (vocabulary needed during interviews with special reference to vocabulary needed by graduates of geography, geology and geophysics), including the basic questions posed during the interview.


 

 

 

Uwaga ! Zajęcia w ramach kursu "Specjalistyczny język angielski" zostały rozpoczęte w październiku 2017r.


Specjalistyczny język ang. w geologii, geografii, geofizyce.

 

Specjalistyczny kurs jęz. ang. ma na celu udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w świecie nauki, także w praktyce. Profesjonalny jęz. ang. w dziedzinie geologii, geofizyki, a także geografii umożliwia UP w międzynarodowych programach wymiany studentów, stażach, konferencjach oraz zdobycie pracy w zawodzie zarówno w Polsce jak i za granicą. Studenci maja za zadanie zdobycie wymaganej zręczności lingwistycznej, poszerzenia i utrwalenia słownictwa tematycznego w kwestiach zw. z wykonywaniem zawodu, a tym samym nabrania pewności siebie i rozwinięcia zdolności w swobodnym posługiwaniu się i używaniu tego jęz. jako narzędzia pracy. Kurs obejmuje  podstawowe zagadnienia obejmujące pracę w grupie oraz indywidualne ćwiczenia np.:

1. Nomenklatura i słownictwo ( w tym pierwsza pomoc (bezpieczeństwo pracy) – ze względu na prace wykonywane w laboratorium i terenie).

2. Sprzęt i urządzenia stosowane do badań laboratoryjnych, polowych i innych pomiarowych – instrukcje, obsługa, proces pomiarowy.

3. Słownictwo zw. ze współczesnymi, najnowszymi technikami laboratoryjnymi (petrograficzne, geofizyczne, geochemiczne, inżynierskie).

4. Metody pomiarowe.

5. Specjalistyczna terminologia używana w geologii i geofizyce oraz w geografii zarówno fizycznej jak i ekonomicznej.

6. Tematy specjalistyczne (np. pierwiastki, budowa atomu, wiązania chemiczne, kwasy, zasady, nazwy minerałów, skał, definicje i podstawowe zasady fizyki, omówienie procesów geologicznych, fizyka Ziemi, geologia i ekonomika złóż, hydrogeologia, radiologia, główne zagadnienia geografii ekonomicznej).