Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Uwaga !  od 1 czerwca 2017r.  trwa nabór chętnych do uczestnictwa w kursie "BHP w górnictwie"

Planujemy, aby kurs rozpoczął się we wrześniu 2017r. i zakończył w październiku 2017r.

Informuję, że osoby które zrekrutują się do zadania i rozpoczną kurs mogą go bez problemu kontynuować nawet po złożeniu egzaminu magisterskiego lub licencjackiego.


 

 BHP w górnictwie

Kurs będzie prowadzony przez najlepszych specjalistów, pracowników firm i instytucji zajmujących się BHP  w  górnictwie. Do realizacji kursu zostaną zaproszeni (zgodnie z procedurami obowiązującymi w projekcie) specjaliści z WUG w Katowicach, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, poszczególnych kopalń. W ramach programu studiów na WNoZ nie jest realizowany przedmiot na którym studenci mogliby zapoznać się z praktyczną wiedzą dotyczącą BHP i zagrożeń naturalnych występujących w kopalniach węgla. Absolwenci wydziału często podejmują pracę w kopalniach węgla w działach geologicznych, stacjach tąpań i.t.p., dlatego wiedza na temat BHP w górnictwie zwiększa ich kompetencje zawodowe. W kursie powinny zostać przedstawione między innymi zagadnienia dotyczące zagrożeń: metanowych, pożarowych, wybuchów pyłu, tąpań ich profilaktyki oraz monitoringu.

Specjalista który zrealizuje kurs musi mieć możliwość zorganizowania zjazdu do wyrobisk podziemnych kopalni węgla oraz poprowadzenia niektórych zajęć praktycznych np. w kopalni ćwiczebnej i wyrobiskach podziemnych. Wydział ze swej strony będzie wspierał organizację zajęć w kopalniach, kierując do dyrektorów pisma o zgodę oraz wyznaczając dodatkowych opiekunów w czasie zajęć wyjazdowych.

Kopalnie w których będzie realizowana część zajęć (np. rejon Bytomia, Katowic, Żor) znajdują się blisko uczelni, dlatego koszty dojazdu nie są przewidziane.