Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Uwaga Kurs BHP w Górnictwie 2018r.

Terminy  zajęć stacjonarnych na WNoZ UŚ w Sosnowcu, sala 128 godz. 17.00. 

Prowadzący dr inż. M. Jarczyk:
18.04.2018
9.05.2018
30.05.2018
06.06.2018
w sali 128

Zjazd na kopalnię KWK ZG Jaworzno planowany jest w następujących terminach:
1. grupa 05.06.2018
2. grupa 12.06.2018
3.grupa 19.06.2018

Wyjazd do Kopalni Doświadczalnej "Barbara" (pokaz wybuchu pyłu węglowego)
15.06.2018


 

Kurs BHP w Górnictwie 2017r. - wizyta w ZG Sobieski w Jaworznie i Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie

Uwaga !  kurs "BHP w górnictwie" rozpoczęty:

zajęcia są prowadzone w sali 128  od godz. 17.00 (budynek laboratorium WNoZ):

Zajęcia z kursu " BHP w górnictwie" odbędę się w następujących terminach:
Środa 6.12.2017
Wtorek 12.12.2017
Poniedziałek 18.12.2017
Środa 20.12.2017
Środa 10.01.2018
Środa 24.01.2018

W ramach kursu odbędą się również zajęcia terenowe w:
1.
Kopalni Doświadczalnej „Barbara", ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów
2. 
Wyjazd do stacji geofizycznej i wyrobisk podziemnych ZG Sobieski, ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
Harmonogram wyjazdów:
25.01.2018 - wyjazd do Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie
30.01.2018 - wizyta na stacji geofizycznej wraz ze zjazdem do wyrobisk podziemnych ZG Sobieski w Jaworznie
06.02.2018 -
wizyta na stacji geofizycznej wraz ze zjazdem do wyrobisk podziemnych ZG Sobieski w Jaworznie
20.02.2018 -
wizyta na stacji geofizycznej wraz ze zjazdem do wyrobisk podziemnych ZG Sobieski w Jaworznie

 


 

Osoby które zrekrutują się do zadania i rozpoczną kurs mogą go bez problemu kontynuować nawet po złożeniu egzaminu magisterskiego lub licencjackiego.

 


 

 BHP w górnictwie

Kurs będzie prowadzony przez najlepszych specjalistów, pracowników firm i instytucji zajmujących się BHP  w  górnictwie. Do realizacji kursu zostaną zaproszeni (zgodnie z procedurami obowiązującymi w projekcie) specjaliści z WUG w Katowicach, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, poszczególnych kopalń. W ramach programu studiów na WNoZ nie jest realizowany przedmiot na którym studenci mogliby zapoznać się z praktyczną wiedzą dotyczącą BHP i zagrożeń naturalnych występujących w kopalniach węgla. Absolwenci wydziału często podejmują pracę w kopalniach węgla w działach geologicznych, stacjach tąpań i.t.p., dlatego wiedza na temat BHP w górnictwie zwiększa ich kompetencje zawodowe. W kursie powinny zostać przedstawione między innymi zagadnienia dotyczące zagrożeń: metanowych, pożarowych, wybuchów pyłu, tąpań ich profilaktyki oraz monitoringu.

Specjalista który zrealizuje kurs musi mieć możliwość zorganizowania zjazdu do wyrobisk podziemnych kopalni węgla oraz poprowadzenia niektórych zajęć praktycznych np. w kopalni ćwiczebnej i wyrobiskach podziemnych. Wydział ze swej strony będzie wspierał organizację zajęć w kopalniach, kierując do dyrektorów pisma o zgodę oraz wyznaczając dodatkowych opiekunów w czasie zajęć wyjazdowych.

Kopalnie w których będzie realizowana część zajęć (np. rejon Jaworzna, Bytomia, Katowic, Żor) znajdują się blisko uczelni, dlatego koszty dojazdu nie są przewidziane.