Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

W dniu 21 czerwca 2017r. o godzinie 13.00 - 15.00 s. 128, WNoZ odbyły  się pierwsze zajęcia w ramach kursu Analiza i wizualizacja graficzna w Naukach o Ziemi. Dalsza część zajęć od września do października.  Zapraszamy


 Szkolenie realizują pracownicy firmy WBData.pl. Zajęcia są prowadzone w 3 grupach (w tym grupa sobotnia).  Zajęcia odbywają się w pracowniach komputerowych WNoZ s. 120 lub 714. Propozycja terminów zajęć zaproponowaną przez WBData.pl::

- środa, 20 września 2017: gr 1 o godz. 9:00 (5 godzin zajęć) oraz gr 2
o godz. 14:30 (5 godzin zajęć). Terminy zajęć mogą ulec zmianie o wszystkich zmianach osoby zapisane będą informowane za pośrednictwem poczty internetowej.

- sobota 23 września 2017: gr 3 o godz. 10:00 (5 godzin zajęć)

- sobota 30 września 2017: gr 3 o godz. 9:00 (5 godzin zajęć)

- poniedziałek 9 października 2017: wykład o godz. 16:00 (3 godziny)

- wtorek 10 października 2017: gr 1 o godz. 9:00 (5 godzin zajęć) oraz gr 2 o godz. 14:30 (5 godzin zajęć)

- wtorek 17 października 2017: wykład o godz. 16:00 (3 godziny)

- czwartek 19 października 2017: wykład końcowy o godz. 17:00 (2 godziny)


 

 Zadanie 1

Szkolenie "Analiza i wizualizacja graficzna w Naukach o Ziemi" było realizowane na terenie WNoZ UŚ w Sosnowcu dla max. 50  uczestników w wymiarze 40 godzin. Warsztaty były realizowane w  grupach) w okresie od czerwca do października  2017 r.

 W ramach szkolenia zapewnione będą: a/ oprogramowanie komercyjne na czas prowadzenia szkolenia (wydział dysponuje licencją ArcGIS SITE), b/ materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zawierające dane i treści prezentowane podczas szkolenia

 • Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia praktycznej analizy danych przestrzennych w zakresie nauk o Ziemi (danych  LiDAR i teledetekcyjnych) o raz nowoczesnych metod ich wizualizacji przy pomocy różnych narzędzi informatycznych (zarówno open source jak i komercyjnych LP 360, LIS).
 • Uczestnicy zostaną wprowadzeni w zagadnienia pozyskiwania danych geoinformatycznych, ich przetwarzania oraz metodykę wizualizacji przestrzennej przy pomocy zaawansowanych pakietów oprogramowania. Modelowanie trójwymiarowe pozyskanych danych.
 • Szkolenie winne być poprzedzone testem poziomującym oraz analizą potrzeb, a zakończone testem /egzaminem obejmującym treść wykładów i warsztatów. Test poziomujący może zostać przeprowadzony w ramach wykładów poprzedzających warsztaty. Każdy uczestnik szkolenia powinien otrzymać certyfikat jednostki przeprowadzającej szkolenie.
 • Ćwiczenia praktyczne (warsztaty) będą realizowane w oparciu o rzeczywiste dane z zakresu geologii, geografii, geofizyki.

 

Zadanie 2

Certyfikowane szkolenie z geodezji, (5 dni x max. 30 uczestników). Szkolenie zostało prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w Korbielowie w dniach 3 do 8 lipca 2017r.

Ogólny zakres szkolenia:

 1. Specjalistyczne zajęcia na temat geologii terenów osuwiskowych  
  w Polsce z uwzględnieniem budowy geologicznej obszaru w jakim będzie prowadzony kurs.
 2. Teoretyczne podstawy wykonywania pomiarów geodezyjnych (tachimetria, niwelacja, pomiary GPS statyczne i RTK, fotogrametria) na terenach objętych zagrożeniami środowiska.
 3. Praktyczna obsługa nowoczesnego  sprzętu geodezyjnego
 4. Pezentacja możliwości pomiarowych nowoczesnej aparatury geodezyjnej w terenie,  
  w tym: tachimetry elektroniczne lustrowe i bezlustrowe, niwelatory samopoziomujące optyczne oraz kodowe, odbiorniki GPS do pomiarów statycznych oraz RTK w systemie ASGEUPOS, skanery laserowe, systemy fotogrametryczne, systemy fotolotnicze oparte o drony, systemy zintegrowanych pomiarów GPS i tachimetrycznych.

Lot drona filmik

Foto z zajęć w czasie szkolenia z geodezji (Korbielów):

Foto z zajęć szkolenie lipiec 2018r. (Sierockie):