Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

W dniu 21 czerwca o godzinie 13.00 - 15.00 s. 128, WNoZ odbyły  się pierwsze zajęcia w ramach kursu Analiza i wizualizacja graficzna w Naukach o Ziemi. Dalsza część zajęć od września.  Zapraszamy


 

 Zadanie 1

Szkolenie "Analiza i wizualizacja graficzna w Naukach o Ziemi" będzie realizowane na terenie WNoZ UŚ w Sosnowcu dla max. 50  uczestników w wymiarze 40 godzin. Warsztaty będą realizowane w  grupach) w okresie od czerwca do października  2017 r.

 W ramach szkolenia zapewnione będą: a/ oprogramowanie komercyjne na czas prowadzenia szkolenia (wydział dysponuje licencją ArcGIS SITE), b/ materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zawierające dane i treści prezentowane podczas szkolenia

 • Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia praktycznej analizy danych przestrzennych w zakresie nauk o Ziemi (danych  LiDAR i teledetekcyjnych) o raz nowoczesnych metod ich wizualizacji przy pomocy różnych narzędzi informatycznych (zarówno open source jak i komercyjnych LP 360, LIS).
 • Uczestnicy zostaną wprowadzeni w zagadnienia pozyskiwania danych geoinformatycznych, ich przetwarzania oraz metodykę wizualizacji przestrzennej przy pomocy zaawansowanych pakietów oprogramowania. Modelowanie trójwymiarowe pozyskanych danych.
 • Szkolenie winne być poprzedzone testem poziomującym oraz analizą potrzeb, a zakończone testem /egzaminem obejmującym treść wykładów i warsztatów. Test poziomujący może zostać przeprowadzony w ramach wykładów poprzedzających warsztaty. Każdy uczestnik szkolenia powinien otrzymać certyfikat jednostki przeprowadzającej szkolenie.
 • Ćwiczenia praktyczne (warsztaty) będą realizowane w oparciu o rzeczywiste dane z zakresu geologii, geografii, geofizyki.

 

Zadanie 2

Certyfikowane szkolenie z geodezji, (5 dni x max. 30 uczestników). Szkolenie zostało prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w Korbielowie w dniach 3 do 8 lipca 2017r.

Ogólny zakres szkolenia:

 1. Specjalistyczne zajęcia na temat geologii terenów osuwiskowych  
  w Polsce z uwzględnieniem budowy geologicznej obszaru w jakim będzie prowadzony kurs.
 2. Teoretyczne podstawy wykonywania pomiarów geodezyjnych (tachimetria, niwelacja, pomiary GPS statyczne i RTK, fotogrametria) na terenach objętych zagrożeniami środowiska.
 3. Praktyczna obsługa nowoczesnego  sprzętu geodezyjnego
 4. Pezentacja możliwości pomiarowych nowoczesnej aparatury geodezyjnej w terenie,  
  w tym: tachimetry elektroniczne lustrowe i bezlustrowe, niwelatory samopoziomujące optyczne oraz kodowe, odbiorniki GPS do pomiarów statycznych oraz RTK w systemie ASGEUPOS, skanery laserowe, systemy fotogrametryczne, systemy fotolotnicze oparte o drony, systemy zintegrowanych pomiarów GPS i tachimetrycznych.

Lot drona filmik

 

 

Foto z zajęć w czasie szkolenia z geodezji: