Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


Zobacz film zrealizowany przez TV KGHM o wizycie studyjnej w KGHM studentów WNoZ UŚ 

 Uwaga !

1. Specjalistyczny kurs języka angielskiego 30h - kurs rozpoczął się 11.10. 2017r. zakończony w grudniu 2017r.

2. Kurs "BHP w górnictwie"  - dodatkowe informacje w zakładce Kursy i szkolenia (planowana realizacja: IV kwartał 2017r. i I kwartał 2018r.

zajęcia z kursu "BHP w górnictwie" odbędę się w następujących terminach:
Zajęcia z BHP w górnictwie odbędę się w następujących terminach:
Środa 6.12.2017
Wtorek 12.12.2017
Poniedziałek 18.12.2017
Środa 20.12.2017
Środa 10.01.2018
Środa 24.01.2018
Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 17.00 w sali 128

W ramach kursu odbędą się również zajęcia terenowe w:
1.
Kopalni Doświadczalnej „Barbara", ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów
2. 
Wyjazd do stacji geofizycznej i wyrobisk podziemnych ZG Sobieski, ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
Harmonogram wyjazdów:
25.01.2018 - wyjazd do Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie
30.01.2018 - wizyta na stacji geofizycznej wraz ze zjazdem do wyrobisk podziemnych ZG Sobieski w Jaworznie
06.02.2018 -
wizyta na stacji geofizycznej wraz ze zjazdem do wyrobisk podziemnych ZG Sobieski w Jaworznie
20.02.2018 -
wizyta na stacji geofizycznej wraz ze zjazdem do wyrobisk podziemnych ZG Sobieski w Jaworznie


  Formy wsparcia zrealizowane we wrześniu i październiku 2017r.

1. Zadanie - "Projekt badań geofizycznych in situ w kopalniach rud metali"

2. Analiza i wizualizacja graficzna w Naukach o Ziemi - kontynuacja, zakończony - październik 2017r.

3. Druga część zadania pt. krajowa wizyta studyjna „Surowce mineralne i zasoby przyrody ożywionej dla gospodarki” - Badania w strefie brzegowej Bałtyku -Hel, termin realizacji 1-5 10.2017r. Wyjazd został zrealizowany.

 


 Formy wparcia realizowane w sierpniu 2017r.:

 1. Wizyta studyjna w KGHM w ramach zadania - „Surowce mineralne i zasoby przyrody ożywionej dla gospodarki”  - Lubin 6-10 08.2017r.

 


  Formy wparcia realizowane w lipcu 2017r.:

1. Certyfikowane szkolenie z geodezji, (Korbielów 3-8 07.2017r.)

 


  Formy wparcia realizowane w  czerwcu 2017r.:

1. Krajowa wizyta studyjna w Geofizyce Toruń S.A. - ciąg dalszy zajęć w ramach zadania.

 2. Kurs Analiza i wizualizacja graficzna w naukach o Ziemi - start 21 czerwca godz. 16.00 sala 128. kontynuacja zajęć wrzesień 2017r.

 3. Szkolenie "Audyt krajobrazowy" - ciąg dalszy

 


Formy wparcia realizowane w  maju i 2017r.:

1. Zagraniczny wyjazd studyjny - "Górnictwo surowców mineralnych, przekształcenia środowiska, odpady" -  Słowacja i Węgry. Wyjazd odbył się w terminie 15 - 20  maja 2017r.

2. Krajowa wizyta studyjna w Geofizyce Toruń S.A. - wyjazd w dniu 22 maja 2017r.  - zakończone

3.  Szkolenie "Audyt krajobrazowy" - start 29 maja 2017r.  - zakończone w czerwcu


  

Kursy kończą się uzyskaniem certyfikatu lub dyplomu/zaświadczenia potwierdzającego rodzaj nabytych umiejętności

Kurs "Specjalistyczny język angielski" - realizacja zawieszona

Szkolenie "Analiza i wizualizacja graficzna w Naukach o Ziemi"

Szkolenie "Audyt krajobrazowy"

"Geoturystyka, geoopunkty, ścieżki dydaktyczne"

Wizyta studyjna "Górnictwo surowców mineralnych, przekształcenia środowiska, odpady" - Słowacja i Węgry

 

 Zgłoszenia są przyjmowane  w p. 1320 (XIIIp.)


 

Projekt został pozyskany na drodze konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016  w Programie Rozwoju Kompetencji  w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących  w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Kwota otrzymanego dofinansowania to: 1730342 zł  (1,73 mln zł).

 

Projekt będzie realizowany na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w okresie od 1.01. 2017 do 30.09.2019r.

Główne założenia projektu to:

1. Celem głównym proj. jest nabycie nowych kompetencji przez studentów WNoZ, I i II st. kier. geologia stosowana, inżynieria zagrożeń środowiska, geografia, geologia i geofizyka.

2. 3 lata finansowania od 2017 do 2019.

3. Nabór studentów do poszczególnych zadań będzie się odbywał w oparciu o zatwierdzony regulamin Projektu.

4. Tryb i sposób finansowania poszczególnych zadań musi być zgodny z przepisami NCBR oraz przepisami i zasadami stosowanymi na Uniwersytecie.

5. Uzyskanie kompetencji nastąpi poprzez : szkolenia w tym szkolenia certyfikowane, kursy, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów w formie wizyt studyjnych u pracodawców, wyjazdów zagranicznych.