Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

UWAGA STUDENCI WNoZ II I III rok licencjatu/inżynierskich oraz I i II MU

  TRWAJĄ ZAPISY UCZESTNIKÓW

DO ZADAŃ PLANOWANYCH W PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE 2019R.:

 

1.  Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego. Listopad 2019 -  6 dni Podhale lub Beskidy.

 3. Kurs BHP w Górnictwie - stacjonarny na WNoZ + wizyta w kopalni podziemnej węgla kamiennego i Kopalni doświadczalnej. Planowany październik / listopad 2019r.

4. Certyfikowany kurs "Negocjacje" , planowane październik i listopad 2019r.

 


 

 

 

We wrześniu i październiku 2019 zostały zrealizowane: 

1. Krajowa wizyta studyjna do Białogóry, 09.09 - 13.09. 2019 zadania:  „RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZAKŁADU GÓRNICZEGO”

2. Zagraniczna wizyta studyjna.  „GÓRNICTWO I PRZERÓBKA SUROWCÓW MINERALNYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENACH GÓRNICZYCH”, który odbył się od 30 września do 5 października 2019 - Czechy/Słowacja/Węgry.

3. Projekt badań geofizycznych in situ w kopalniach rud metali, zrealizowany  na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w rejonie Smolenia.

 


 W 2019 roku planowane jest zrealizowanie następujących zadań:

1.  Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego. Listopad 2019 -  6 dni Podhale lub Beskidy.

 3. Kurs BHP w Górnictwie - stacjonarny na WNoZ + wizyta w kopalni podziemnej węgla kamiennego i Kopalni doświadczalnej. Planowany październik / listopad 2019r.

4. Certyfikowany kurs "Negocjacje" , planowane październik i listopad 2019r.